Analiza pisma

Chcesz lepiej korzystać ze swojego potencjału? 

Chcesz rozpocząć proces coachingowy z większą świadomością obszarów, które warto wzmocnić?

Analiza pisma jest narzędziem dzięki któremu uzyskasz pogłębienie samoświadomości, możliwość pełniejszego wykorzystania swojego potencjału i wzmocnienia procesu coachingowego.

Analiza pisma ręcznego wspiera rozwój osobisty. Poznaj psychografolgię.

Co to jest analiza pisma?

Analiza pisma, nazywana jest również analizą grafologiczną i polega na zbadaniu ponad 50-ciu parametrów pisma i ustaleniu jaki charakter ma osoba pisząca. Ze względu na obszerność analizowanych elementów badanie zajmuje przynajmniej kilka godzin.

Analiza grafizmu zaliczana jest do metod projekcyjnych stosowanych w psychologii i bazuje na założeniu zwanym tzw. „hipotezą projekcyjną”, która zakłada, że wszelkie dające się zaobserwować zachowania człowieka są ujawnieniem jego osobowości.

Podczas badania bardzo ważne jest by przeprowadzić wnikliwą analizę cech grafizmu a następnie przeanalizować wzajemny wpływ na siebie poszczególnych wskaźników np. pochylenia liter, wielkości znaków i nacisku.  Jest to bardzo ważne, gdyż jedna cecha oderwana od kontekstu może mieć całkiem inne znaczenie. Z tego też względu, trafność wyniku analizy w  dużym stopniu zależna jest od wiedzy i doświadczenia grafologa.

Analiza karty grafologicznej - bazgrołyAnaliza bazgrołów

Zastanawiałeś się dlaczego często rysujesz ten sam obraz, figurę na marginesie kartki z notatkami?

Otóż nic nie dzieje się przypadkowo. Bazgroły i rysunki są informacją o tym, co przeżywamy wewnątrz, o tym jakie towarzyszą nam uczucia. Czasem  mówią również o naszych zdolnościach, predyspozycjach lub potrzebach. Zapraszam do skorzystania z analizy takich rysunków – tj. analizy karty grafologicznej.

 

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE…

pismo określa się jako twór ściśle zindywidualizowany i niepowtarzalny niczym linie papilarne?

Analiza pisma - psychografologia umożliwia określenie potencjału osoby piszącej.

Co zyskasz dzięki analizie?
  • lepsze zrozumienie siebie
  • określisz swoje mocne strony
  • zyskasz wiedzę jak najlepiej wykorzystać swój Potencjał
  • wzmocnisz proces coachingowy

CO MÓWIĄ KLIENCI?

Analiza pisma to świetny i bardzo rzetelny sposób określenia czyjejś osobowości, charakteru, u mnie to się naprawdę sprawdziło. Test psychologiczny mógł mnie tylko zakwalifikować do jakiegoś typu osobowości, natomiast opinia grafologa jest całkowicie indywidualna i pasuje tylko do mnie:)
Dzięki tej opinii mogłam bardziej zrozumieć siebie, swoje mocne i słabe strony, więc wiem nad czym powinnam pracować. Taka analiza pogłębia też poczucie własnej wartości i motywuje do działania zgodnego ze swoimi predyspozycjami.

Sonia


Pani Agnieszka Rapak pracuje aktywnie w Polskim Stowarzyszeniu Grafologów od 2006 roku. Jej działania charakteryzuje ogromna pomysłowość i niekonwencjonalność rozwiązań. Powierzone zadania wykonuje sprawnie, szybko i rzetelnie, niemniej przede wszystkim daje się zauważyć dużą kreatywność, podsuwającą rozwiązania w najtrudniejszych sytuacjach.  Bardzo ważne dla nas okazały się umiejętności grafologiczne pani Rapak oraz jej takt, życzliwość i miłe podejście do ludzi. Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność skupienia się na problemach drugiego człowieka, naturalny talent psychologicznych sprawia, że jest to osoba niezastąpiona w każdej pracy z ludźmi. Pani Rapak jest osobą dynamiczną, pełną energii i bardzo dobrze zorganizowaną.”

Bogusława Andrzejewska

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Grafologów


ANALIZA PISMA TO INWESTYCJA W SIEBIE!

Co jest potrzebne do analizy pisma?

Aby wykonać badanie prześlij:

  • próbkę pisma napisaną spontanicznie na czystej (bez linii) kartce formatu a4
  • tekst powinien zajmować najmniej 3/4 strony
  • podpisz się pod próbką pisma
  • dołącz do niej notatki sporządzone w innych okolicznościach