Polityka prywatności i plików cookies

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych przygotowaliśmy politykę bezpieczeństwa, która określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z działalnością firmy Harmony Life i funkcjonowaniem strony: www.agnieszkarapak.pl

Kiedy korzystasz z naszej strony administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Rapak, właściciel firmy Harmony Life, z siedzibą ul. Tuwima 20/1, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151895050, REGON: 020418600 (dalej także jako: ADO). Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez e-mail: kontakt@agnieszkarapak.pl

1.Sposoby zbierania danych o użytkowniku

Dane zbierane są przez nas w momencie kiedy kontaktujesz się z nami drogą e-mailową w celu zapytania o usługę, dokonania wyceny lub też, gdy przekazujesz nam zlecenie., umawiasz się na spotkanie.

Przetwarzamy zatem tylko te dane, które sam nam podasz.

Dane te przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, kontaktu w sprawie zlecenia bądź realizacji wybranej przez Ciebie usługi.

Wyjaśniamy, że nie dokonujemy procesu profilowania na podstawie Twoich danych.

Dane przetwarzane są przez nas na podstawie art 6 ust. 1 lit. A, b, f RODO tylko w zakresie podanym powyżej.

2.Twoje prawa odnośnie udostępnionych przez Ciebie danych

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. O powyższe informacje możesz zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres kontakt@agnieszkarapak.pl albo listownie na adres siedziby ADO.

3. Zakres danych gromadzonych przez nas oraz sposób ich wykorzystania

Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez Ciebie zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są czynności niezbędne do wykonania wiążącej nas umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej woli. Zakres przekazywanych danych również zależy od Ciebie.

Przekazane przez Ciebie dane mogą być wykorzystane jedynie do kontaktu z Tobą, realizacji zamówienia oraz zaksięgowania płatności. Nie tworzymy listy kontaktów, które mogłyby zostać wykorzystane do innych celów.

Twoje dane możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców: biuro rachunkowe, Poczta Polska, ICF- International Coach Federation tylko w zakresie zgodnym z prawem.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

4. Ochrona danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane przetwarzane są u nas z największą staranności i zachowaniem polityki bezpieczeństwa, która ma na celu zachowanie wysokich standardów poufności Twoich danych. Informujemy również, że dane, które przetwarzamy nie przekazujemy do państwa trzeciego.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres ten może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

6. Zmiany Polityki

W związku ze zmianą przepisów prawa może się okazać koniczne zmodyfikowanie naszej polityki prywatności. Wszelkie jej zmiany będą odnotowywane na tej stronie. Jednocześnie zapewniamy zachowanie należytej staranności w wypełnianiu obowiązku ochrony powierzonych danych osobowych.

7. Polityka plików cookies

Kiedy odwiedzasz strony wwwagnieszkarapak.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, m.in. adres IP. Wiąże się to z używaniem tzw. plikami cookies (w tym ciasteczek semrush.com). Pliki te są zapisywane na Twoim komputerze i dostarczają danych statystycznych o twojej aktywności, w celach statystycznych. W każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies i nie powinno to wpłynąć na sposób działania naszej strony.