O byciu sobą, czyli o autentyczności

Jak być sobą? o autentyczności

Być sobą… Co zrobić by żyć zgodnie ze sobą?

Poniżej wybrałam kilka cytatów, które pobudzają do głębszej refleksji. Sukcesywnie będą pojawiać się tutaj kolejne myśli.


„Jedną z najtrudniejszych i zarazem najbardziej zadziwiających rzeczy jest zaprzestanie dążenia do doskonałości i rozpoczęcie pracy nad byciem sobą.” 

Anna Quindlen


 „Jeśli jesteś w stanie być sobą to nie masz konkurencji. Wszystko, czego potrzebujesz, to stopniowe zbliżanie się do tej esencji siebie.”

  Barbara Cook

Odwaga  by być sobą


 
„Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja.”

Brene Brown

Autentyczność to odwaga do bycia sobą


„Prawo do bycia sobą jest najważniejszym indywidualnym prawem człowiekiem. Oznacza to, że mogę dysponować moim czasem, energią i dobrami materialnymi oraz układać sprawy osobiste według własnej woli i zgodnie z własnym interesem – tak, jak go pojmuję.” 

Maria Król-FIjewska

Być sobą- jak być autentycznym


„Wierzę, że to stało się jasne dlaczego, dla mnie, przymiotniki takie jak: szczęśliwy, zadowolony, rozanielony, przyjemny, nie wydają mi się właściwe do ogólnego opisu procesu, który nazywam “dobrym życiem”, nawet jeśli osoba w tym procesie doświadczałby każdego z nich w odpowiednim na to czasie. Ale przymiotniki, które wydają się ogólnie bardziej dopasowane, to: wzbogacony, podekscytowany, satysfakcjonujący, stanowiący wyzwanie, znaczący. Jestem przekonany, że proces dobrego życia nie jest życiem dla tchórzliwych. Zawiera on w sobie rozciąganie i wzrastanie ku korzystaniu bardziej i bardziej z potencjału danej osoby. Obejmuje odwagę do bycia. Oznacza, angażowanie siebie w pełni w strumień życia. Jednak dogłębnie ekscytującą rzeczą w byciu człowiekiem jest, że gdy jednostka jest wewnętrznie wolna, wybiera jako dobre życie ten proces stawania się.” 

Carl Rogers


„Nasz szacunek do samego siebie wpływa na nasze wybory. Za każdym razem, gdy działamy w harmonii z naszą autentyczną jaźnią i sercem, zasługujemy na własny szacunek. To takie proste. Każdy wybór ma znaczenie”.

Dan Coppersmith

Pewność siebie -coaching online