O byciu sobą, czyli o autentyczności i pewności siebie

Być sobą… Co zrobić by żyć zgodnie ze sobą?

Autentyczność w dzisiejszym świecie nie należy do najłatwiejszych rzeczy, dlatego ten kto ma odwagę żyć w zgodzie ze sobą można powiedzieć odnosi wielkie zwycięstwo. Oznacza to, że przeżywa siebie w sposób realistyczny, dobrze znając siebie, pozwala sobie na wrażliwość i zaufanie do samego siebie. Z lekkością wyraża swój niepowtarzalny charakter oraz akceptuje indywidualność innych.

Taka osoba nie marnuje życia na realizowanie tego, jaka powinna być w swoim mniemaniu lub oczekiwaniu innych. Nie odgrywa komedii, tracąc swój czas na zachowywanie pozorów. Ukazuje innym swój prawdziwy obraz i nie zmienia go zależnie od upodobań drugich. Ceni siebie i swoją autonomię.

Dzięki zdrowej wierze w siebie jest samodzielna w myśleniu i bazowaniu na swojej wiedzy. Potrafi odróżnić fakty od opinii i nie musi mieć gotowej odpowiedzi na każde pytanie. Jest gotowa słuchać innych i wyciągać samodzielne wnioski. Kiedy szanuje i podziwia innych, nie czuje się jak ktoś o mniejszej wartości lub ktoś zależny.

Osoba autentyczna czuje się w pełni odpowiedzialna za własne życie. Podejmuje decyzje i zgodnie z nimi działa. Nie obwinia innych i nie przekazuje im nieuzasadnionej władzy nad sobą. Wie, że na należy tylko do siebie.

To długa droga do siebie… by być w pełni sobą. Jednak jak jest piękna, gdy z każdym dniem lepiej poznajemy siebie, doceniamy i ufamy sobie. Gdy nabieramy siły i odwagi by działać zgodnie ze sobą a nie jak dotychczas może płynąć z prądem.

Zapraszam Cię do tej wędrówki. Nie odkładaj siebie na później, rozpocznij tę podróż.

Poniżej wybrałam dla Ciebie cytaty, które mogą okazać się inspiracją.

„Jedną z najtrudniejszych i zarazem najbardziej zadziwiających rzeczy jest zaprzestanie dążenia do doskonałości i rozpoczęcie pracy nad byciem sobą.” Anna Quindlen

„Jeśli jesteś w stanie być sobą to nie masz konkurencji. Wszystko, czego potrzebujesz, to stopniowe zbliżanie się do tej esencji siebie.”
Barbara Cook

„Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja.”
Brene Brown

„Prawo do bycia sobą jest najważniejszym indywidualnym prawem człowiekiem. Oznacza to, że mogę dysponować moim czasem, energią i dobrami materialnymi oraz układać sprawy osobiste według własnej woli i zgodnie z własnym interesem – tak, jak go pojmuję.”
Maja Król-Fijewska

„Wierzę, że to stało się jasne dlaczego, dla mnie, przymiotniki takie jak: szczęśliwy, zadowolony, rozanielony, przyjemny, nie wydają mi się właściwe do ogólnego opisu procesu, który nazywam “dobrym życiem”, nawet jeśli osoba w tym procesie doświadczałby każdego z nich w odpowiednim na to czasie. Ale przymiotniki, które wydają się ogólnie bardziej dopasowane, to: wzbogacony, podekscytowany, satysfakcjonujący, stanowiący wyzwanie, znaczący. Jestem przekonany, że proces dobrego życia nie jest życiem dla tchórzliwych. Zawiera on w sobie rozciąganie i wzrastanie ku korzystaniu bardziej i bardziej z potencjału danej osoby. Obejmuje odwagę do bycia. Oznacza, angażowanie siebie w pełni w strumień życia. Jednak dogłębnie ekscytującą rzeczą w byciu człowiekiem jest, że gdy jednostka jest wewnętrznie wolna, wybiera jako dobre życie ten proces stawania się.” 
Carl Rogers

jak być sobą - coaching i psychoterapia

„Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą”. – Milan Kundera